Тормозът и уменията, които имат значение през граници 2016-2018

Тормозът и уменията, които имат значение през граници 2016-2018

Тормозът и уменията, които имат значение през граници 2016-2018

Проектът предоставя модели на поведение при разрешаване на спорове, които не допускат агресия и тормоз. За тази цел учениците са включени в 5 клуба по направления: ние сме отговорни граждани, музика, изобразително изкуство, спорт и дигитални технологии. Заниманията развиват умението им да разговарят и да се изслушват, да изградят  вярна самооценка и отговорност към другите.

 

Кои са училищата-партньори?

1. Şcoala Gimnazială „Dimitrie A. Sturdza” Iaşi (Coordinating School)

Address: Strada Cetatuia, nr. 3, Iaşi, 700679, Romania

www.scoaladsturdza.ro

+40232 229 855

2. ou '20 april' (Partner)

Address: Address: Nikola Marekov 6 , Panagyurishte- 4500, Bulgaria

www.ou20april.com

+359035763116

3. Základní škola (Partner)

Address: Na Výsluní 2047, Czech Republic, CZ072 - Zlínský kraj

www.zsvysluni.cz

+420572634460

4. Istituto Comprensivo "Paolo Emiliani Giudici" (Partner)

Address: Viale Peppe Sorce, Italy, ITG1 – Sicilia

icgiudicimussomeli@tiscali.it

+390934952158

5. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich (Partner)

Address: ul. Sosnowa 3, Poland, PL52 – Opolskie

g1strzelceopolskie.wodip.opole.pl

+48774049210

В хода на реализиране на проекта:

1. Пет работни срещи ще бъдат организирани за 20 учители във всяка една от държавите- партньор.

2. Десет разменни визити на 60 ученици с 20 учители, по две за всяка държава.

3. 1 250  ще бъдат включени в 5 Смарт Клуба- „Аз мога да действам отговорно и да се наслаждавам”.

4. 25 тренинга за всичките училища – участници ще бъдат организирани за 500 родители.

5. Модел на добри практики ще бъде разработен на тема „ Тормозът- онлайн и офлайн”.

6. Две транснационални срещи ще бъдат организирани в началото на първата и втората година в Румъния и Италия.