Педагогически екип

Дида Карайлева - директор, учител в начален етап

Пепа Цоневска - заместник-директор по учебната дейност, ресурсен учител

Стефка Ильова-Ралчева - главен учител, начален етап

Даринка Стефанова-Калпакова - старши учител, начален етап

Таня Радева - старши учител, начален етап

Марина Маринска - учител, начален етап

Зорка Кисьова - старши учител, начален етап

Донка Стойкова - учител, начален етап

Валентина Стоянова - учител, начален етап

Гинка Узунова - старши учител, начален етап

Радка Петкова - старши учител, начален етап

Мирела Славова-Джунова - учител, начален етап

Нина Истревска - учител, български език и литература

Нели Маринова - старши учител, математика

Тотка Герова - старши учител, математика, физика и астрономия, информ. технологии

Стоянка Ракова - старши учител, английски език

Диана Гетова - старши учител , немски език, БЕЛ

Красимир Костов - учител, история и цивилизации, география и икономика

Недка Христоскова - старши учител, химия и ООС, биология и ЗО, човекът и природата

Ани Пенева - старши учител, музика

Петя Караджова - старши учител, изобразително изкуство, технологии и предприемачество

Ваня Гулекова - учител, физическо възпитание и спорт

Георги Георгиев - учител, физическо възпитание и спорт

Деница Георгиева - логопед, ресурсен учител

Петър Немски - учител, хореография