Педагогически екип

Дида Карайлева - директор, учител в начален етап

Гергана Врагова - заместник-директор по учебната дейност, старши учител по КМИТ

Стефка Ильова-Ралчева - главен учител, начален етап

Даринка Стефанова-Калпакова - старши учител, начален етап

Марина Маринска - учител, начален етап

Зорка Кисьова - старши учител, начален етап

Донка Стойкова - учител, начален етап

Валентина Стоянова - учител, начален етап

Гинка Узунова - старши учител, начален етап

Радка Петкова - старши учител, начален етап

Мирела Славова-Джунова - учител, начален етап

Валя Калпакова - учител, начален етап

Габриела Крънчева - учител, начален етап

Нина Истревска - старши учител, български език и литература

Нели Маринова - учител, математика, физика и астрономия

Тотка Герова - старши учител, математика, физика и астрономия, КМ и информ. технологии

Стоянка Ракова - старши учител, английски език

Диана Гетова - старши учител , немски език, БЕЛ

Красимир Костов - учител, история и цивилизации, география и икономика

Донка Раленекова - учител, химия и ООС, биология и ЗО, човекът и природата

Петър Немски - учител, музика, хореография

Петя Караджова - старши учител, изобразително изкуство, технологии и предприемачество

Ваня Гулекова - учител, физическо възпитание и спорт

Пепа Цоневска - старши ресурсен учител

Деница Георгиева - логопед, ресурсен учител

Таня Божкова - психолог