За нас

За нас

Основно училище „20ти април” е общинско училище.

Сградата е триетажна масивна, наскоро ремонтирана. Разполага с 16 класни стаи и специализирани кабинети с хранилища към 6 от тях, 2 компютърни зали, 2 физкултурни салона (18/13 м и 8/12 м), училищна библиотека, медицински кабинет, специализиран кабинет за работа с деца със СОП.

Дворът е асфалтиран с обособени игрища за футбол, волейбол и лека атлетика. Зелената площ с размер 800 кв. метра, разположена покрай оградата на двора, има обособени кътове с оградни храсти и оформен алпинеум.

Отоплението на сградата е с локално парно с течно гориво.

Училището разполага с обновена модерна актова зала за тържества, оборудвана с озвучителна и мултимедийна техника. 

Функционира и училищната столова, също снабдена с ново обзавеждане.

В училищната сграда има оформени два уникални къта - музейна сбирка и ботаническа градина с голям аквариум.

 

 Кратка история на училището

На 15.09.1969 година ОУ “Девети септември” отваря за пръв път вратите си за своите ученици. Наречено е "новото училище". Започва едно ново начало за учителите и обслужващия персонал, за учениците. За някои учители това е първата учебна година, за други това е промяна, белязана с желанието за себеутвърждаване в новия колектив.

Настъпилите демократични промени в страната налагат името на училището да бъде променено. След решение на Временния изпълнителен комитет на Общинския народен съвет, училището е преименувано на Основно училище „Двайсти април” през 1991 година.

Летописната книга, похвалната книга, книгата за специални гости, албумите със снимки, съхраняват ежедневието и празниците, трудностите и успехите, лутанията и професионализма. През годините за по-дълго или по-кратко време в училището преподават над 200 учители.

 

Директори на училището през различни периоди:

Донка Тодорова Кацарева - 1969 г. – 1975 г.

Дидка Димитрова Гемиджиева - 1975 г. – 1992 г.

Стоянка Лукова Велева - 1992 г. – 1994 г.

Минка Иванова Ланджева - 1994 г. - 2019 г. 

 Дида Владимирова Карайлева - от март 2019 г.

Заместник-директори:

Ильо Делчев Радивчев - 1969 г. – 1986 г.

Стоян Ангелов Деянов - 1986 г. – 1991 г.

Неделка Стоянова Аланджийска - 1987 г. – 1991 г.

Красимир Илиев Кушлов - 1991 г. – 1993 г.

Ненка Тодорова Чамова - 1993 г. – 2007 г.

Дида Владимирова Карайлева - 2007 г. - 2019 г.

Златка Митева Парпулова - от  2017 г. до 2018 г.

Пепа Лукова Цоневска - от септември 2019 г.

 

Основното си образование в ОУ “Двайсти април” са завършили над 3000 ученици. Това са достойни възпитаници, които като специалисти в различни области носят благодарността си към своите учители и с гордост говорят за “нашето училище”, за “моето училище”.

Някогашните ученици сега обучават и възпитават днешните ученици. Възпитаници на училището и настоящи учители в него са Таня Радева, Петя Караджова, Диана Гетова, Тотка Герова.

Много учители са носители на приза “Учител на годината” на община Панагюрище. През годините това са Неделка Аланджийска, Ангелина Панова, Недялка Йорданова, Стоянка Велева, Райна Стоичкова, Гинка Костуркова, Златка Парпулова.

През 2006 година същият конкурс се провежда за първи път и на областно ниво. Гордост за училището са двама начални учители – „Учител на годината за област Пазарджик” през две поредни учебни години - 2006 и 2007 – съответно Дида Карайлева и Гинка Костуркова.

Срещите с изявени личности обогатяват представата на учениците за вечните човешки ценности. Така в по-ранните години Куна Марекова разказва за брат си Никола Мареков, загинал на връх Перос през Втората световна война. Григор Вачков, Максим Асенов, Методи Бежански, Иван Иванов разкриват част от тайните на актьорското майсторство. Георги Иванов, първият български космонавт, разказва за необятния Космос и за хубостта на нашата планета, Земя. Соломон Паси, министър на външните работи, гостува през 2004 година по покана на училищния клуб „Ане Франк” и изказва своето възхищение от инициативите на учениците. През 2008 учениците-членове на училищен клуб „Съхрани българското” се срещат със заместник-председателя на Българско историческо дружество и декан на Исторически факултет към ПУ „Паисий Хилендарски” проф. Иван Джамбов. Незабравими са и срещите с биолога доц. Стоян Лазаров - възпитаник на училището. През 2009 г., по повод 40-годишния училищен юбилей, гост е покойният вече полковник Петко Йотов, тогавашен директор на Национален военно-исторически музей. Неговата сърдечност белязва едно приятно, непринудено и интересно общуване.

Гордост за училището са успехите на неговите възпитаници както в учебната, така и в извънкласните дейности. Невъзможно е да бъде изброено всичко, постигнато от ученици на ОУ “20ти април” през годините.

Традициите се обогатяват, ентусиазмът на учители и ученици остава през годините, за да мотивира стремежа към неуморен и упорит труд в учебната и извънкласната работа – труд за утвърждаване престижа на училището.