Отчет на бюджета към 30 юни 2020 г.

Отчет на бюджета към 30 юни 2020 г.