Новини

Откриване на учебната 2019-2020 година


Обучение по проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

ОУ”Двайсти април” връчи дипломите за завършено основно образование на седмокласници

Пленер