Отчет на бюджета за второ тримесечие 2023 г.

Отчет на бюджета за второ тримесечие 2023 г.