Обществен съвет

Обща информация

Съвременото училище в условията, в които се развива, има необходимост от обществена подкрепа и съпричастност. 
В съответствие с изискванията на ЗПУО, на 27.09.2016 год. в ОУ „Двайсти април” представители на родителската и учителската общност учредиха Обществен съвет при ОУ „Двайсти април”.


Състав на Обществения съвет:


Председател: Иванка Кърпарова – родител


Членове:

Родители

1. Миглена Янкова

2. Нина Димитрова

3. Венета Събева-Костова

4. Стефан Рапонджиев - представител на община Панагюрище