Обществен съвет

Обща информация

Съвременното училище в условията, в които се развива, има необходимост от обществена подкрепа и съпричастност. 
В съответствие с изискванията на ЗПУО, на 16.09.2021 год. в ОУ „Двайсти април” представители на родителската и учителската общност обновиха състава на Обществен съвет при ОУ „Двайсти април”.


Състав на Обществения съвет:


Председател: Райко Василев – родител


Членове:

Родители:

1. Петя Каменска

2. Миглена Ефтимова

3. Десислава Чопаринова

4. Стефан Рапонджиев - представител на община Панагюрище

Резервни членове: 

Родители:

1. Христина Байрякова

2. Пенка Савлекова

3. Мариана Милчева

4. Пенка Парпулова - представител на община Панагюрище