Четвъртокласниците ни получиха официално своите удостоверения за завършен начален етап на образование

Четвъртокласниците ни получиха официално своите удостоверения за завършен начален етап на образование

Четвъртокласниците ни получиха официално своите удостоверения за завършен начален етап на образование

Днес е празничен ден за нашето училище! Четвъртокласниците ни получиха официално своите удостоверения за завършен начален етап на образование. С вълнуващо тържество учениците и техните учители - г-жа Стойкова и г-жа Узунова, пренесоха гостите на тържеството в един по-различен учебен ден, посветен на приятелството, поздравите и веселбата.

На добър час, мили деца!