Екскурзия до град Копривщица

Екскурзия до град Копривщица

Екскурзия до град Копривщица

На 24 май нашите гости от Испания, Италия, Румъния и Хърватия, заедно с наши ученици, посетиха Копривщица и останаха впечатлени от възрожденската ни архитектура и история.