Занимания по интереси - "Обичай род и родина"

Занимания по интереси - "Обичай род и родина"

Занимания по интереси - "Обичай род и родина"

Занятие, посветено на обичаите и традициите на хубавия пролетен празник Лазаровден, проведоха третокласниците от група Занимания по интереси - "Обичай род и родина" с ръководител Гинка Узунова, учител в ЦОУД.