Съобщение и график на часовете в ОРЕС от 22.03.2021г.

Съобщение и график на часовете в ОРЕС от 22.03.2021г.

Уважаеми ученици и родители,

за съжаление, пандемичната обстановка налага отново пълно затваряне на училището. От 22 март до 31 март 2021 г., съгласно заповед на министъра на здравеопазването, всички ученици преминават в обучение от разстояние в електронна среда. Графикът за учебните часове е виден от прикачената снимка - налага се малка промяна за учениците от прогимназия, които и към момента са в ОРЕС.

Обучението ще се осъществява синхронно, в платформата Майкрософт Тиймс, която е позната на всички.

Напомням на учениците (разбира се и на родителите), че отсъствия по неуважителни причини се пишат и за времето на ОРЕС. Платформата отчита присъствието на всеки ученик във всеки един учебен час.

Пожелавам на всички здраве!

Д. Карайлева

Няма налично описание на снимката.