Грамоти и медали от есенния етап на националното състезание "Многознайко"

Грамоти и медали от есенния етап на националното състезание "Многознайко"

Грамоти и медали от есенния етап на националното състезание "Многознайко"

Наградените с грамоти и медали участници в есенния етап на националното състезание "Многознайко", направления Родна реч, Млад Художник, Аз зная английски.