Аплодисменти и цветя за любимия Учител

Аплодисменти и цветя за любимия Учител

Аплодисменти и цветя за любимия Учител

Аплодисменти и цветя за любимия Учител
Третокласниците на г-жа Таня Радева, придружени от своите родители, засвидетелстваха своята признателност към класния си ръководител - за обичта, грижата, всеотдайния труд, за всички моменти на споделеност, топлота, радост, безрезервна подкрепа...
Среща на живо след два месеца и половина раздяла - трогателна изненада, сълзи от радост и вълнение, което не се описва с думи - преживяване, усещане, чувства...