Escape Room - умножение и деление на десетични дроби

Escape Room - умножение и деление на десетични дроби

Escape Room - умножение и деление на десетични дроби

На 13 март, петък, в последния традиционен учебен ден в училище (преди старта на обучението в дигитална среда), г-жа Тотка Герова, учител по математика, проведе с петокласници един различен урок - "Ескейп руум - действия с дроби".
Учениците работиха в групи и имаха мисия - трябваше да изпълняват задачи, за да постигнат една цел. Урокът беше интересен, полезен и забавен. В края му учителят и учениците споделиха своето удовлетворение и изразиха желанието си да провеждат още такива уроци, с водеща игрова форма.
Гостите на урока - директор и заместник-директор обобщиха, че най-впечатлявящото е проявеният от учениците завиден усет за екипност - дори тези, които очевидно се затрудняваха с решението на математическите задачи, намериха и изпълниха своята роля в работата на екипите.