Първо място в раздел "Изобразително изкуство" от общински конкурс "Това е България"

Първо място в раздел "Изобразително изкуство" от общински конкурс "Това е България"

Първо място в раздел "Изобразително изкуство" от общински конкурс "Това е България"

Първо място в раздел "Изобразително изкуство" от общински конкурс "Това е България" спечели четвъртокласничката Симона Дюлгярова с ръководител г-жа Валя Стоянова, учител в ЦОУД.