Бинарен урок на тема "Клетката и десетичните дроби"

Бинарен урок на тема "Клетката и десетичните дроби"

Бинарен урок на тема "Клетката и десетичните дроби"

Съвместен урок на тема "Клетката и десетичните дроби" - по човекът и природата и математика изнесоха учителите г-жа Недка Христоскова и г-жа Тотка Герова.
Учениците от V а клас изпълниха интересни и разнообразни задачи в хода на урока и затвърдиха знанията си за устройството на клетката, видове клетки, основните съставни части на клетката, както и знанията си за алгоритмите при действия с десетични дроби.
Г-жа Хистоскова и г-жа Герова показаха на учениците значението на междупредметните връзки и необходимостта от пренос на знания и умения.