Обучение по проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

Обучение по проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

Обучение по проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

Своите удостоверения с присъдени два квалификационни кредита получиха 17 педагози от ОУ "Двайсти април", участвали в обучение по проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".
Обучениетона тема "Повишаване на мотивацията за учене. Фактори и мотивационни модели. Учене чрез сътрудничество", се проведе в края на месец юни във Велинград. 
Организацията и лекторът - докторът по психология Минчо Николов, бяха предложени от РААБЕ България ЕООД. 
Учителите се запознаха с иновационни техники за насърчаване усвояването на знания и ключови компетентности, мотивиране на учениците за участие в планирани дейности и за самостоятелно учене.