Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП